top of page

FISKEREGLER FOR
MØRSVIKELVA

Mørsvikelva kan du fiske etter laks og sjøørret.

Kvotene fastsettes av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

Totalkvote i 2023: 10 laks og 15 sjøørret.

Fiskekort kjøpes ved Mørsvikbotn camping.

NB! Elva er under oppsyn.

 

Priser:

Døgnkort: kr. 100,-

3 døgnskort: kr. 250,- (Gjelder kun juli)

 

Fisketid: 1. juli - 31. august

FISKEREGLER:

Alle som fisker i elva må løse kort.

Kort selges på Mørsvikbotn Camping.

Fangstrapport må leveres senest dagen etter fiske!

Fiskeren får depositum tilbake når fangstrapport er levert. Depositum returneres ikke utenlands.

NB! Husk å registrere mobilnr./vipps eller kontonummer!

Barn/ungdom under 18 år fisker gratis, men MÅ løse fiskekort og leverere fangstrapport!

Manglende rapportering kan føre til utestenging fra elva!

 

Kvoter:

Fastsettes av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

2023: Totalkvote på 10 laks og 15 sjøørret.

Derfor er det kun er mulig å selge døgnkort/3-døgnskort

i juli for å ha kontroll med fangstene.

 

Minstemål:

Minstemål laks: 35 cm. Minstemål sjøørret: 30 cm.

 

Redskap:

Max en stang per fisker og inntil 2 agn per snøre.

Stanga skal ikke forlates under fiske.

Oter er forbudt. Man kan fiske med mark, flue, sluk, spinner og wobbler. Reke er ikke tillatt.

Max krokstørrelse: 13 mm mellom krokstamme og krokspiss. Enkeltkrok: max 15 mm

 

Elva kan bli stengt for fiske om vannstanden blir veldig lav!

 

Vis hensyn i din ferdsel langs elva,

både med tanke på andre sportsfiskere og bruk av naturen!

Du ønskes en fin fiske- og friluftsopplevelse hos oss!

Mørsvikvatn og omegn grunneierlag.

109120935_2721513604833821_2758062682686989921_n.jpg
bottom of page