top of page

Mørsvikvatn og omegn grunneierlag

En frivillig forening som jobber med forvaltning av fiske og utmarksressurser.

Noen av våre mål:
• Arbeide for medlemmenes og den øvrige befolkningens interesser i
saker som angår fritidsbebyggelse, friluftsliv og naturvern
• Ivareta og vedlikeholde gamle veier og stier i området
• Legge til rette for fiske- og friluftsliv
• Jobbe for langsiktig og bærekraftig forvaltning og fiskekultivering på lagets område

 

Mørsvikvatn_CT.jpeg


Vi kan ikke love deg en kveld som denne.
Men vi har frisk luft til alle!

bottom of page