top of page
  • Forfatterens bildeMørsvikvatn med omegn grunneierlag

FISKEREGLER FOR FISKE I MØRSVIKELVA 2021

Oppdatert: 15. jul. 2021

I Mørsvikelva kan du fiske etter laks og sjøørret. Kvotene fastsettes av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Nordland. Totalkvote i 2021: 10 laks og 15 sjøørret.

Fiskekort kjøpes ved Mørsvikbotn camping.


Priser:

Døgnkort: kr. 100,-

3 døgnskort: kr. 250,- (Gjelder kun juli)

Depositum: kr. 100,- (Tilbakebetales ved innlevering av fangstrapport)


Fisketid: 1. juli - 31. augustFISKEREGLER:

Alle som fisker i elva må løse kort.

Kort selges på Mørsvikbotn Camping.

Fangstrapport må leveres senest dagen etter fiske!

Fiskeren får depositum tilbake når fangstrapport er levert. Depositum returneres ikke utenlands.

NB! Husk å registrere mobilnr./vipps eller kontonummer!

Barn/ungdom under 18 år fisker gratis, men løse fiskekort og leverere fangstrapport!

Manglende rapportering fører til utestenging fra elva!


Kvoter:

Fastsettes av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

2021: Totalkvote på 10 laks og 15 sjøørret.

Derfor er det kun er mulig å selge døgnkort/3-døgnskort

i juli for å ha kontroll med fangstene.


Minstemål:

Minstemål laks: 35 cm. Minstemål sjøørret: 30 cm.


Redskap:

Max en stang per fisker og inntil 2 agn per snøre.

Stanga skal ikke forlates under fiske.

Oter er forbudt. Man kan fiske med mark, flue, sluk, spinner og wobbler. Reke er ikke tillatt.

Max krokstørrelse: 13 mm mellom krokstamme og krokspiss. Enkeltkrok: max 15 mm


Elva kan bli stengt for fiske om vannstanden blir veldig lav!


Vis hensyn i din ferdsel langs elva, både med tanke på andre sportsfiskere og bruk av naturen! Du ønskes en fin fiske- og friluftsopplevelse hos oss!

Mørsvikvatn og omegn grunneierlag.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page