top of page

FISKEREGLER 
Tennvatn, Kjerringvatn,
Grønnvatn og Mørsvikvatn

TENNVATN:

Fiske med stang og dorg.

Garn: Tillatt for grunneiere/hytteeiere.

1 garn per hytte.

Maskestørrelse: max 29 mm/22 omf.

Garn skal merkes med navn.

KJERRINGVATN:

Fiske med stang fra land.

Båt/garn ikke tillatt!

GRØNNVATN:

Fiske med stang fra land.

Båt/garn ikke tillatt!

MØRSVIKVATN:

Fiske med stang og dorg.

Garn: Tillatt for grunneiere/hytteeiere,

eller inngått avtale med grunneierlaget.

Maskestørrelse: max 26 mm/24 omf.

Garn skal merkes med navn.

Grunneierlaget jobber for et felles fiskekort for alle vann.

Eventuelle inntekter vil gå tilbake til området,

i form av tilrettelegging for fiske og friluftsliv.

Morsvikvatn.jpeg
bottom of page